Sveriges tandvårdshistoria

Maria Svensson · 22 dec 2022

Sveriges tandvårdshistoria

Vad har hänt inom Svensk tandvård?

I dagsläget ser Svenska tandläkarmarknaden väldigt annorlunda ut mot vad den gjorde förr i tiden. Idag ägs och bedrivs ungefär hälften av all tandvård i Sverige av Folktandvården och den andra halvan av privata aktörer, men så har det inte alltid varit. Det är mer på senare år som den stora raden privata aktörer vuxit fram för att utmana - och många av dessa har gjort det väldigt framgångsrikt. För att vara mer exakt, så har de privata tandläkarklinikerna ökat kraftigt under de senaste 30 åren, då de sedan 90 talet fått ett allt starkare fäste i landet.

Med det sagt, så ska vi också passa på att hylla Sverige. Anledningen till detta är att just den svenska tandvården är smått känd runt om i världen, då vi har ett av de absolut bästa systemen i världen inom hanteringen av tandvård för vår befolkning. Värt att nämna är att det inte bara är själva utförandet av tandvård som är så framträdande i Sverige, utan även utbildningen. De svenska universiteten - som bedriver tandvårdsutbildning för tandläkare, tandsköterskor, tandtekniker eller tandhygienister - är alla klassade i världseliten. Detta är också något som skapar väldigt bra förutsättningar för att ha en bra tandvård.

En blick bakåt i tiden

Men, med det sagt så ska vi inte känna oss allt för bortskämda här i Sverige, för det är nämligen så att tandvården har utvecklats något enormt. Går vi tillbaka cirka 150 år bakåt i tiden, närmare bestämt till 1860, så såg det helt annorlunda ut jämfört med idag. På denna tiden så var det mer folk som arbetade i ladugårdar eller i smedstugor som var ansvariga för att hjälpa folk med tandsmärtor. Ofta mynnade besök hit ut i att man drog ut tänderna för att minimera smärtan, och tyvärr var detta något som skedde oftare än många ville. Det fanns också en stor infektionsrisk när man arbetade på detta sättet, eftersom det inte var lika lätt som det är idag att hålla sina verktyg rena.

För att få ett perspektiv på hur utbrett själva yrket var förr i tiden, så fanns det bara strax över 20 legitimerade tandläkare i början av 1860 talet. Tilläggas ska dock att ”legitimerad” på den tiden innebar en långt sämre kompetenslista än vad nutidens tandläkare besitter. Tandläkarna förr i tiden var alltså inte bara betydligt färre, utan hade också fått en avsevärt sämre utbildning än vad som ges ut idag. Tandläkarkunskapen sågs då ofta som en "extra kompetens" som man gav till läkare, vilket gjorde själva tandläkaryrket mer som ett sidokomplement till läkarnas ordinarie arbetssysslor. Detta var senare något som skulle komma att ifrågasättas relativt ordentligt, och det blev en allt viktigare folkfråga i att personer som var ansvariga för tandvården också skulle få en rättmätig utbildning. Läkare med tandvårdsansvar skulle alltså inte bara rekommendera användning av en simpel tandborste och och dra ut tänder vid behov, utan man ville att de skulle bli experter inom tandvården och kunna hjälpa till för att förbättra den övergripande folkhälsan.

Tandvård för barn och ungdomar till en början

I takt med utvecklingen av tandvården så öppnades även allt mer mottagningar runt om i Sverige. Fokuset låg dock inte på befolkningen i helhet, utan majoriteten av all tandvård som drogs igång i början av 1910 talet var riktad mot barn och ungdomar. Anledningen tros vara att man dels ville bättra på närvaron i skolan, men också ge de personer som skulle bygga upp Sveriges framtid en välmående mun redan från ung ålder. Efter detta årtionde fortsatte emellertid tandvården att växa över hela landet, ytterligare en gång med fokus på tandvård riktad mot barn och ungdomar. Detta skedde inte bara på eget bevåg av staten eller privata kliniker, utan även Röda Korset hade en viktig roll i detta. Ni kan läsa mer om Röda Korset och deras arbete kring tandvården här.

Men för att återkoppla till detta med tandvård för ungdomar, så la det som tidigare nämnt grunden för den Svenska tandvården hela vägen fram till slutet av 1930 talet - då Folktandvården startades. Folktandvården blev egentligen startskottet på det som idag ses som den välutvecklade tandvården vi har i Sverige. Flertalet landsting och regioner hakade på att erbjuda sina invånare tandvård till reducerade belopp, och helt plötsligt var det inte bara barn och ungdomar som var omfattade av den Svenska tandvården, utan även den vuxna befolkningen. Kort sagt kan man säga att det var nu den Svenska framgångssagan började växa och ta fart.

Vetenskapliga experiment inom Svensk tandvård

Efter detta så hände det mycket inom Svensk tandvård. En väl omskriven händelse var de experiment som ägde rum på ett boende i Vipeholm nere i Lund, men mer om detta kan ni läsa här. Det vi kan säga var att det hade en avsevärt stor betydelse för den Svenska tandvårdsutvecklingen. En annan sak som hade en väldigt framträdande agenda för den Svenska tandvården (även den globala tandvården påverkades avsevärt av detta), var framträdandet av fluor som en huvudingrediens i tandkräm. Det blev allt mer utbrett med kunskapen om vad hål i tänderna var, hur man kunde behandla tandsten och vilket effektivt skydd fluor hade mot just karies. Denna kunskapen lärdes ut på skolor runt om i Sverige för att ytterligare en gång trycka på vikten av att få kunskapen från tidig ålder. Man kan nästan säga att detta blev lite av ett startskott för ”tandvårdsrevolutionen” i Sverige, då framstegen avlöste varandra från och med nu. I mitten av 1970 talet kom exempelvis tandvårdsförsäkringen till liv, vilket gjorde det avsevärt enklare och mer prisvärt för Sveriges befolkning att kunna ta hand om sina tänder.

Vi hoppas att läsningen om den Svenska tandvårdshistorian varit givande och intressant. I vår artikelkategori ”historia”, kan ni läsa om ännu mer spännande händelser som påverkat tandvården historiskt, både i Sverige och globalt.

LÄS MER

Den första afroamerikanska tandläkaren

Den första afroamerikanska tandläkaren stod verkligen för en viktig del i historiens vingslag. Läs mer om det här!

Första kvinnliga tandläkaren

Emeline Robert Jones var den första kvinnliga Amerikanska utbildade tandläkaren. Hon kort sagt revolutionerade tandvården med sin framåtanda. Läs mer om Emeline och hennes framsteg här.

Historien om vipeholmsexperimenten

Vipeholmsexperiementen ses ofta som en skamfläck i Svensk historia, men den experimentella forskningen satte även Sverige på kartan inom tandvård. Läs mer om de hemska upplevelserna här.

Alla texter och artiklar på byno.se är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras, dupliceras eller publiceras på andra sidor. Önskar ni använda några av våra texter, vänligen hör av er till hello@byno.se.