Köpvillkor

Övergripande villkor för Byno.se

Bynos köpvillkor (här definierade som "Villkoren") gäller för alla kunder (“du”, “dig” eller “ditt”) och de beställningar som görs hos Byno AB (med org.nr 559299-5715). Genomgående i villkoren kan Byno AB komma att definieras som (”Byno”, "vi", "vår" eller "oss").

Kontaktuppgifter

Behöver du komma i kontakt med oss kan du alltid skicka ett mail till hello@byno.se. Vi är också nåbara via vår chatt som du hittar på vår hemsida, samt via våra sociala medier där vi går under namnet @bynosmile. Vi har alltid som ambition att svara dig så fort som möjligt.

Godkännande av våra villkor

När du registrerar dig hos Byno och startar ett Konto genom att göra en beställning av vårt startpaket, bekräftar du att du har läst, förstått och godkänner Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte skapa ett Konto eller starta en Prenumeration och du kan inte beställa Produkter.

Ändring av Villkoren

Byno förbehåller sig alltid rätten att när som helst ändra Villkoren. För din trygghet kommer vi att meddela dig via den e-post som är kopplad till ditt Konto gällande sådana ändringar som inte är obetydliga och som kan komma att påverka dig. Om så är fallet, kommer vi att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner de ändringar som vi beslutat att genomföra. Om vi ​​inte får en sådan invändning inom trettio (30) kalenderdagar efter det att ändringarna meddelas till din e-post kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta beställa Produkter, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan under kategorin ”Köpvillkor”.

Definitioner

När vi nämner begreppet ”Funktioner”, hänvisar vi till Hemsidan, ditt personliga konto, din Prenumeration och Produkterna.

När begreppet ”Hemsidan" dyker upp i villkoren så avser vi vår hemsida (https://byno.se), och detta gäller oavsett om hemsidan nämns i samband med Konto, Prenumeration, Produkter eller andra sammanhang.

När vi nämner begreppet ”Konto”, avser det kontot som du registrerat och skapat via Hemsidan.

När vi nämner begreppet ”Kontaktuppgifter" avser det uppgifterna som du kan se i ovan kategori.

När vi nämner ”Integritetspolicy”, hänvisar vi till vår Integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och data.

Våra ”Produkter" avser de produkter som beskrivs under avsnittet "Produkter" nedan som finns tillgängliga via Hemsidan, tillsammans med tillhörande utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig vår Hemsida.

Prenumeration” avser prenumerationstjänsten som är tillgänglig på Hemsidan.

Produkter

Vårt huvudsakliga produkterbjudande är Startpaketet (“Tandborstset” eller ”Starter kit”) med tillhörande borsthuvud, floss picks (”flossers” eller ”tandtrådsbyglar”) och tandkräm på prenumeration. Byno erbjuder även samma produkter tillgängliga för engångsköp. Startpaketet kommer alltid med tillhörande prenumeration i grunden, där du själv väljer intervall om 30, 60 eller 90 dagar.

Allt innehåll som finns på Hemsidan är enbart avsett för privata kunskaps- eller informationsbehov. Bynos beskrivning av Produkter, (både gällande startpaket, borsthuvud, floss picks och tandkräm) har inte granskats av Läkemedelsverket. Beskrivningar av ingredienser, hållbarhet, och andra bestämmelser ges genom att man hänvisar till originalprodukter och dess leverantör.

Alla Produkter måste användas i enlighet med de instruktioner, försiktighetsåtgärder och riktlinjer som de har. Det är ditt ansvar att se till att produkten inte innehåller något som du är allergisk mot och att instruktioner följs.

Alla Produkter på vår hemsida, inklusive alla prover som vi tillhandahåller och ger ut kostnadsfritt, är endast avsedda för privat bruk. Om inget annat anges förbehåller vi oss rätten att byta ut, upphöra med eller ändra alla Produkter som vi erbjuder till försäljning eller som en del av en kollektion, utan föregående meddelande till dig som kund.

Eftersom färginställningarna på den enhet du använder kan påverka färgerna på bilderna på Hemsidan garanterar vi inte att färgerna på bilderna av Produkterna på Hemsidan är verklighetstrogna.

Skapa ett Konto hos Byno

För att få tillgång till Produkterna hos Byno behöver du skapa ett Konto. Ett Konto skapas automatiskt när du beställer Produkter första gången, och kan också skapas utan att registrera en Prenumeration. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto per person. Alltså får ett konto inte delas, och man får inte ha mer än 1 konto per individ.

Beskrivning av Prenumeration

När du beställer vårt Startpaket kan du ingå ett abonnemangsavtal av borsthuvud och om så önskas floss picks med oss. Prenumerationen erbjuds på ett intervall om 30, 60 eller 90 dagar, och en ny beställning skapas automatiskt en gång per intervall. Prenumerationen kan regleras från ditt konto, där både intervallet och val av produkter kan ändras enligt dina önskemål.

Du kan ändra din prenumerationsmodell och/eller avsluta din prenumeration genom att göra justeringar i ditt konto eller genom att kontakta oss via vår Kontaktinformation som du hittar ovan i våra villkor. De ändringar som görs måste genomföras minst 24 timmar innan nästa beställning av Produkter behandlas. Om Prenumerationen inte har sagts upp eller ändrats i tid förnyas det automatiskt.

Beställning av Produkter

Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan och de villkor som kan läsas under våra villkor.

Vi bekräftar din beställning när vi skickar ett e-postmeddelande till dig på den e-post som du själv angett när du skapat ett Konto, vilket då innebär att vi har accepterat din beställning och att ett avtal kommer att upprättas mellan dig och oss. Om vi inte kan bekräfta din beställning via mail kommer vi att informera dig om detta skriftligen och kommer inte att debitera dig något. Du kan återkalla din beställning tills den har bekräftats, och du har rätt att få tillbaka alla betalningar som gjorts till oss på grund av en sådan återkallad beställning. Efter det att du fått din beställning bekräftad kan du inte återkalla din beställning.

Leverans av Produkter

Att vissa Produkter finns på Hemsidan vid en viss tidpunkt innebär inte att dessa Produkter kommer att vara tillgängliga vid varje tidpunkt hos Byno.

Vår ordinarie leveranstid finns att hitta på Hemsidan och i orderbekräftelsen. Under högsäsong kan vissa leveranser ta längre tid än vad vi vill. Under beställningsprocessen meddelar vi dig när din beställning av startpaketet har skickats, inklusive eventuella varor eller digitalt innehåll som hör till dem. Information om automatiserade beställningar i ditt abonnemang hittar du på ditt konto, där du även kan ändra intervallen för utskick.

Leverans sker genom någon av de ledande aktörerna inom posttjänster på respektive marknad.

Vissa leveransalternativ kan innebära en fraktkostnad som i sådana fall tydligt anges vid beställning. Den förväntade leveranstiden anges även den tydligt under beställningsprocessen. Observera att små paket levereras i brevlådan till din registrerade leveransadress och att stora paket levereras direkt hem till dig vid möjlighet, alternativt till närmaste uthämtningsställe, där du informeras om att hämta paketet. Vårt mål är alltid att dina prenumerationsutskick ska komma direkt i brevlådan.

Vi har rätt att debitera dig för kostnader som uppstår om du inte hämtar dina beställda produkter i tid från uthämtningsstället efter transport av produkterna. Exempel på dessa kostnader är om utlämningsställen behöver skicka tillbaka ditt paket för att du inte har hämtat ut det. Byno har isåfall rätten att debitera dig för detta.

Om en produkt är slut i lager förbehåller vi oss rätten att inte leverera produkten inom den angivna leveranstiden eller att annullera beställningen. Om du redan har beställt den Produkt som är slut i lager kommer vi att erbjuda dig en återbetalning.

Dina skyldigheter som kund

Vi erbjuder våra Produkter till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning).

Du får inte köpa Produkterna eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år, om det inte har godkänts av din vårdnadshavare.

Du kan endast beställa Produkterna till en leveransadress i Sverige, Norge, Finland och Danmark. I dagsläget erbjuder vi dock enbart prenumerationsmöjligheten på den Svenska marknaden.

Vi förbehåller oss alltid rätten att avstå från att ingå i avtal med dig utan att ange skälen bakom beslutet.

Ålder vid köp

Byno följer alltid de lagar och regler som gäller, och säljer således inte till personer under 18 år utan målsmans tillstånd. Genom att genomföra ett köp och således godkänna våra villkor, godkänner du även att du är över 18 år eller har målsmans tillstånd att handla av oss.

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna på Hemsidan måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor (t.ex. om du inte betalar för Produkter i tid) eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor.

Priser och betalning

Du ska betala alla tillämpliga avgifter som anges på Hemsidan för de Produkter du beställt. Priserna för Produkterna anges på Hemsidan och inkluderar uttryckligt angivna leveranskostnader, mervärdesskatter eller andra avgifter och skatter (när det är tillämpligt). Priset för Produkterna är det som indikeras på ordersidan när du lägger din order.

Vi har rätt att ändra priserna för Produkterna och därför kommer priserna som gäller att anges på Hemsidan. För beställningar som görs innan prisändringen gäller de priser som anges i orderbekräftelsen för den specifika ordern. Genom att fortsätta beställa Produkter efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna. Skulle någon form av prisändring ske så kommer vi alltid att kontakta dig innan detta, där ett antal val finns för dig som kund för att du ska känna dig så trygg som möjligt.

Betalningsuppgifter

Du kan betala för Produkter på de sätt som anges nedan.

Betalningssätten skiljer sig från varje specifik marknad och de betalningssätt som är tillgängliga för dig finns att hitta i kassan. Du kan läsa mer om vilka betalsätt som finns tillgängliga för din marknad här.

Beroende på vilken leverantör som används för din betalning gäller den tredjepartsleverantörens villkor. Du kan bli ombedd att identifiera dig och en kreditupplysning kan begäras av tredjepartsleverantören. Vi har ingen tillgång till betalningsuppgifter eller lagrar någon sådan information i de fall en tredjepartsleverantör används för betalning.

Vi kan fakturera dig för Produkter i förväg eller i efterskott, med den frekvens som överenskommits för den avtalade perioden. Du godkänner att vi skickar elektroniska fakturor till den e-postadress som du angett genom ditt Konto. Du är skyldig att hålla alla betaluppgifter, som till exempel din mailadress och leveransadress, korrekta och uppdaterade, vilket kan göras på ditt Konto.

Du samtycker till att betala inom den fastställda tiden för den betalningsmetod du väljer. Vi har rätt att stänga ditt konto och/eller stoppa leveransen av produkter tills du har betalat alla avgifter som du har ådragit dig. Betalning efter förfallodagen kan medföra förseningsavgifter och ränta enligt betalningsleverantörens villkor.

Genom att godkänna avtalen och genomföra ett köp, samtycker du till att vi kan debitera betalningar för automatiserade prenumerationsbeställningar utan ytterligare godkännande tills dess att du säger upp ditt prenumerationsavtal. Priserna för dessa beställningar kommer att motsvara de priser som anges på webbplatsen vid den tidpunkt då du ingick avtalet med oss. Skulle en prisändring ske kommer vi kommunicera ut detta till dig som kund, och du kommer då ha möjligheten att antingen fortsätta eller säga upp ditt avtal.

Vårt ansvar

Vårt ansvar gentemot dig som kund regleras av konsumentköplagen (1990:932), distansavtalslagen (2005:59) och produktansvarslagen (1992:18). I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är vårt ansvar begränsat till direkta skador och vi ska under inga omständigheter vara ansvariga för indirekta, tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller exemplariska skador, oavsett orsak och under någon teori om ansvar som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor. Detta ska inkludera, men inte vara begränsat till, förlust av vinst, goodwill eller företags rykte, förlust av data, kostnader för upphandling av ersättningsvaror eller tjänster eller annan immateriell förlust.

Garanti

Vi är ansvariga för eventuella fel som finns vid den tidpunkt då du mottar produkterna. Vi ansvarar inte för defekter som orsakats av dig, till exempel om du inte har följt instruktionerna eller om du inte har tagit väl hand om produkterna.

Livstidsgaranti

På olika sidor på hemsidan, i samband med köpet och i inloggat läge så finns det information om livstidsgaranti på Produkten, vilket enbart gäller själva eltandborsten. Livstidsgarantin gäller enbart för de kunder som har en aktiv prenumeration av borsthuvuden på intervallen 30, 60 eller 90 dagar. Om en prenumeration skulle avslutas eller pausas, kommer livstidsgarantin även den att upphöra. Det går inte att återaktivera livstidsgarantin genom att börja prenumerera på borsthuvuden igen, utan har man som kund valt att pausa eller avsluta sin prenumeration för att sen ta upp den igen, görs detta utan livstidsgaranti.

Som kund täcks man enbart av livstidsgarantin på sin eltandborste om prenumerationen av borsthuvuden är aktiv när skadan på eltandborsten skedde. Man är som kund inte berättigad att ta del av livstidsgarantin om tandborsten har gått sönder efter man har valt att pausa eller säga upp sin prenumeration av borsthuvuden.

Livstidsgarantin gäller endast om skadan på produkten anses vara skälig, vilket är en bedömning som görs av Byno och inte kan ifrågasättas. Om produkten har tagits sönder med någon form av våld eller med avsikt, gäller inte livstidsgarantin. Byno förbehåller sig rätten att stänga av en kund som anses missbruka livstidsgarantin, och denna avstängning kan göras utan att Byno behöver lämna någon form av anledning för detta, och detta beslut kan inte ifrågasättas.

Om man som kund behöver använda sig av livstidsgarantin kommer man få ett returpaket skickat till sig där man returnerar sin eltandborste. Efter att Byno har sett över den och gjort sin bedömning av skadan, kommer man få en ny eltandborste skickad till önskad leveransadress. Byno förbehåller sig rätten att skicka ut en en likadan eller likvärdig ersättningsprodukt till dig, där en likvärdig ersättningsprodukt exempelvis kan vara en framtida uppdaterad version. Om en ny version ännu inte är aktuell, utgår en likadan ersättningsprodukt som den du köpte från början.

Viktigt att ha i beaktning är att “garanti” och “livstidsgaranti” är två olika delar i Byno’s köpvillkor, och det som gäller för respektive del framgår tydligt i köpvillkoren under respektive kategori.

Fel på varorna

Produkterna anses vara defekta endast i enlighet med tillämplig lagstiftning, t.ex. den svenska konsumentköplagen (1990:932) och produktansvarslagen (1992:18). Produkter anses till exempel vara defekta i följande fall:

De produkter som du får levererade överensstämmer inte med det som vi har avtalat i detta avtal eller som annars följer av tillämplig lagstiftning.

Om det skulle vara så att vi har inte informerat dig om detaljer om Produkterna som vi känner till eller borde ha känt till och som du rimligen kunde förvänta dig att få information om, och om denna underlåtenhet att informera kan antas ha påverkat ditt beslut om ditt köp. Om Produkten du köpt är i sämre skick än vad du rätteligen kunde ha förväntat dig utifrån Produktens pris, ålder, prestanda och andra förhållanden.

Reklamation

Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom en rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid som rimlig tid) från den tidpunkt då du märkte eller borde ha märkt felet. Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år från inköpstillfället för Produkterna. För att Byno ska vara skyldiga att åtgärda felet ska det vara ett ursprungligt fel, exempelvis ett fabrikationsfel.

Skulle varan vara defekt eller felaktig i enlighet med de krav som täcks av reklamation, så måste du som kund kontakta vår kundtjänst för att få din reklamation godkänd. Vi kommer då att skicka ut en förfrankerad returetikett. Returnera varorna i originalförpackningen, och inkludera en faktura eller en kopia på fakturan. För att få reklamationen godkänd måste du kontakta kundtjänst först.

Dina rättigheter vid fel i Produkterna

Vi förbehåller oss rätten till eventuella fel på Hemsidan, t.ex. produktbeskrivningar, specifikationer, felaktiga priser, lagersaldon eller annan felaktig information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera uppenbara fel och att när som helst ändra eller uppdatera informationen på Hemsidan i enlighet med detta. Skulle ett pris vara enligt oss felaktigt när beställning sker, kommer alla beställningar som skett till detta priset annulleras, och du kommer få återbetalning på dina pengar.

Bilder eller andra visuella element på Hemsidan är endast avsedda för illustration och vi garanterar inte den exakta kvantiteten eller kvalitén som visas eller produkternas exakta utseende, ursprung eller funktion. Se orderbekräftelsen för den exakta produktmängden för din beställda produkt eller dina beställda produkter.

Försening

Ibland kan vi inte leverera Produkterna inom den avtalade tiden. Vi arbetar alltid så hårt vi kan för att dina produkter ska komma fram så snabbt som möjligt. Om din leverans skulle vara försenad, så ber vi dig kontakta oss via kundtjänst.

Tredjepartstjänster

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakas på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du tog emot Produkterna. Du har också rätt att ångra dig när det gäller en ändring av Prenumerationsmodellen.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta via våra Kontaktuppgifter, och detta måste ske inom 14 dagar från att du har tagit emot produkten.

För att uppfylla tidsfristen för ångerrätten räcker det med att du skickar in ditt skriftliga meddelande om att du vill utöva ångerrätten innan ångerfristen på 14 dagar har löpt ut.

Effekter av ångerrätten

Om du är en konsument och du vill utöva din ångerrätt kommer vi att göra en återbetalning av alla betalningar vi mottagit av dig, förutsatt att Produkterna returneras i oförändrat skick utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då vi mottagit ditt meddelande om att du ångrar avtalet. På grund av hygieniska skäl gäller ångerrätten inte om förseglingen av varan är bruten. I dessa fall gör vi ett prisavdrag som motsvarar värdet på varan i fråga. Återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde vid det initiala betalningstillfället. Notera att en återbetalning av ångerrätten enbart kan sträcka sig 14 dagar bakåt i tiden.

Alla mottagna produkter som du vill ha återbetalning för måste returneras av dig. Produkter som du vill returnera ska returneras utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än fjorton (14) kalenderdagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att utnyttja ångerrätten eller tills vi har fått bevis på att produkterna har skickats från dig, beroende på vilket som är det tidigaste.

För att kunna nyttja ångerrätten och returnera produkterna måste du meddela vår kundtjänst, och varorna måste vara oanvända och oskadade, samt returneras i sin originalförpackning. Returnera varorna tillsammans med fakturan eller en kopia av den. Kunden står själv för kostnader för returfrakten som alltid ska skickas med REK Brev, där du som kund ska kunna uppvisa sändnings-ID för paketet. Skickas paketet inte med REK Brev tar inte Byno något ansvar för eventuellt borttappad leverans.

Du returnerar Produkterna genom att skicka dem (inklusive retursedel, kvitto eller annat bevis för ditt köp) till följande adress:

Byno AB Ulriksborgsgatan 9 SE-112 18 Stockholm

Om du utövar din ångerrätt avseende en ändring av Prenumerationsmodellen kommer din Prenumeration att återgå till den senaste modellen som du hade före ändringen.

I enlighet med ovan text, kommer vi be dig som kund att stå för returfrakten. Returfrakt ska alltid ske med REK Brev, och du måste kunna uppvisa ett Sändings-ID eller spårningsnummer för paketet. Alla returer ska alltid levereras i sin originalförpackning, och produkterna ska vara oanvända och oskadade. En retur måste dessutom alltid godkännas av Byno via vår kundtjänst innan du kan skicka den till oss.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy, som du kan läsa här.

Immateriella Rättigheter
Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av Byno. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke. Inga immateriella rättigheter ska överföras till dig eller någon tredje part enligt dessa villkor eller på annat sätt i samband med din beställning av Produkterna eller annan användning av Funktionerna.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Produkter och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

Tillämpad lag

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

Uppdrag

Vi har rätt att överlåta eller pantsätta alla våra rättigheter, inklusive betalningsanspråk och skyldigheter enligt dessa villkor, till tredje part utan begränsning.

Avskiljande

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, eller av någon anledning icke verkställbar, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna.

Klagomål och tvister

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.

Klarnas Villkor

Eftersom byno använder sig av klarna som betalningsleverantör, hänvisar vi även vid behov till deras villkor som du hittar här.